Vrije tijd & Welzijn

Gelieve een afspraak te maken op het nummer 02 462 03 90.

Taken

 • Activiteiten organiseren voor en ondersteunen van de jeugd
 • Culturele activiteiten organiseren voor alle Wemmelaars
 • Ondersteunen van de Wemmelse verenigingen
 • De organisatie van de kinderopvang
 • Logistieke ondersteuning bieden
 • Ontwikkelen en initiëren van het gemeentelijk beleid inzake integratie
 • Sportactiviteiten organiseren voor alle Wemmelaars
 • Ondersteunen van Wemmelse sportverenigingen

Bij de dienst Vrije tijd en Welzijn kan u terecht voor:

 • Inlichtingen betreffende de jeugd-, sport- en culturele activiteiten
 • Informatie over de Wemmelse verenigingen
 • Inlichtingen betreffende de kinderopvang
 • Kandidaturen monitor gemeentelijke vakantieopvang
 • Aanvragen gemeentelijke logistieke ondersteuning
 • Het ontlenen van de "fuifbox"
 • Vragen over Nederlandse taallessen
 • Inlichtingen en aanvragen voor speelstraten
 • Aanvragen ter erkenning en subsidies voor (sport)verenigingen

A tot Z