Vrije tijd & Welzijn

Gelieve een afspraak te maken op het nummer 02 462 03 90.

Omwille van het Coronavirus wordt er slechts een beperkte dienstverlening aangeboden.

Enkel noodzakelijke en dringende aanvragen zullen behandeld worden. Gelieve eerst een afspraak te maken.

Deze maatregel geldt minimaal tot en met 3 april. 

Taken

 • Activiteiten organiseren voor en ondersteunen van de jeugd
 • Culturele activiteiten organiseren voor alle Wemmelaars
 • Ondersteunen van de Wemmelse verenigingen
 • De organisatie van de kinderopvang
 • Logistieke ondersteuning bieden
 • Ontwikkelen en initiëren van het gemeentelijk beleid inzake integratie
 • Sportactiviteiten organiseren voor alle Wemmelaars
 • Ondersteunen van Wemmelse sportverenigingen

Bij de dienst Vrije tijd en Welzijn kan u terecht voor:

 • Inlichtingen betreffende de jeugd-, sport- en culturele activiteiten
 • Informatie over de Wemmelse verenigingen
 • Inlichtingen betreffende de kinderopvang
 • Kandidaturen monitor gemeentelijke vakantieopvang
 • Aanvragen gemeentelijke logistieke ondersteuning
 • Het ontlenen van de "fuifbox"
 • Vragen over Nederlandse taallessen
 • Inlichtingen en aanvragen voor speelstraten
 • Aanvragen ter erkenning en subsidies voor (sport)verenigingen

A tot Z

Openingsuren en contact

adres
Prins Boudewijnlaan 12
1780 Wemmel
tel.
02/462.03.90
e-mail
vtw@wemmel.be