Gebruik van sportinfrastructuur

De sporthal is helemaal volzet. Er is momenteel geen nieuwe terbeschikkingstelling mogelijk.
Voor het schooljaar/seizoen 2023-2024 kan men een aanvraag indienen van 1 februari tot en met 31 maart 2023. Het aanvraagformulier zal dan online komen te staan.

Opgelet: aanvragen die onvolledig of laattijdig worden ingevuld, kunnen we niet behandelen.

Openingsuren en contact

Dienst vrije tijd & welzijn

adres
Prins Boudewijnlaan 12
1780 Wemmel
tel.
02/462.03.90
e-mail
vtw@wemmel.be