Het grote voetgangersexamen

De komende maanden krijgen de leerlingen van de lagere scholen in Wemmel de kans om het Grote Voetgangersexamen af te leggen. Deze test werd ontwikkeld door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, in samenwerking met de dienst Mobiliteit van de gemeente Wemmel. Het doel is om te testen of de leerlingen klaar zijn om zich zelfstandig in het echte verkeer te begeven.

Op een uitgestippeld parcours moeten de kinderen verschillende manoevers uitvoeren. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in levensechte situaties. Hoe steek je bijvoorbeeld de straat over wanneer je je op een kruispunt bevindt?

Wil je als ouder oefenen met je kind? Dat kan aan de hand van de brochure onderaan deze pagina. In deze brochure worden de 5 basisvaardigheden in detail uitgelegd. Het examen wordt gedurende een bepaalde periode afgelegd via de lagere school. Nadien ontvangen de leerlingen een Voetgangersbrevet Goud.

Het parcours vind je als bijlage.