Regionaal Mobiliteitsplan

In 2019 werd Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. In die vervoerregio’s wordt gezocht naar oplossingen voor de mobiliteitsuitdagingen van de nabije toekomst.
 
De vervoerregio Vlaamse Rand bestaat uit 33 gemeenten die samen met de Vlaamse administraties een Regionaal Mobiliteitsplan hebben opgemaakt. Wemmel is een van deze gemeenten.
Bij de uitwerking werden ook andere adviesinstanties en partners, zoals Brussels Airport, BHG, NMBS, enz. betrokken. Dit Regionaal Mobiliteitsplan wil een antwoord bieden aan de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst. Zoveel mogelijk mensen worden gestimuleerd om zich op een duurzame manier te verplaatsen. Want hoe meer mensen kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer, hoe minder auto’s er zijn.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft gunstig advies voor het ontwerp van het Regionaal mobiliteitsplan.
 
Klik hier voor meer informatie over het Regionaal Mobiliteitsplan van de Vervoerregio Vlaamse Rand.