Beverbos (wandeling)

De wandeling door Beverbos begint aan het bufferbekken op het einde van de J. Vanden Broeckstraat in Wemmel.

Langs de beek kom je aan een klein wit gebouw dat een pompinstallatie bevat: het rioolwater wordt weggepompt via een buis onder het natuurgebied naar de Zijp. Het regenwater loopt samen met het water van het bufferbekken in de Maalbeek.

Het gebouw aan de kleine vijver in Beverbos is Villa Beverbos. Het elzenbos dat aan de rechterzijde ligt, is een groot deel van het jaar overstroomd door de vele bronnen. Er groeien veel gele lis, dotterbloemen en wilde hop. Aan de overzijde van de Jagersweg leidt een takkenril je langs een voormalige stortplaats naar een groot grasland. Via trapjes door de weiden en akkers ga je naar de Zijp. Aan de brug over de Maalbeek sla je rechtsaf en loop je door het elzen-populierenbos. Aan de volgende brug over de Maalbeek sla je linksaf en kom je aan de Jagersweg. Je komt opnieuw voorbij een nat hooiland met veel bloemen. Wat verder kom je terug aan de kleine vijver van Villa Beverbos.