Reglement met betrekking tot het toekennen van impactsubsidies aan verenigingen ten gevolge van de coronacrisis

Door de coronacrisis kwam de werking van verenigingen stil te liggen, werden winstgevende activiteiten noodgedwongen geannuleerd terwijl vaste kosten doorliepen of extra kosten gemaakt werden gemaakt.

Voorliggend reglement bepaalt de procedure en de voorwaarden waaraan de aanvraag van de vereniging tot het bekomen van een financiële compensatie voor verenigingen die aantoonbare financiële schade hebben geleden voor gemaakte kosten of winstderving (nettoverlies) naar aanleiding van COVID-19 .

De gemeenteraad van 19/11/2021 keurde dit reglement goed.

De gemeenteraad keurde de verlenging van het reglement goed op 16 december 2021.

Vul het formulier in om aanspraak te maken op de impactsubsidies.

Openingsuren en contact

Dienst vrije tijd & welzijn

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.10.50
e-mail
vtw@wemmel.be