Kindvriendelijke gemeente

Bouw mee aan een kindvriendelijk Wemmel

Wemmel streeft er naar een gemeente te zijn waar kinderen en jongeren graag zijn, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich ten volle kunnen ontwikkelen. De komende jaren wil de gemeente inzetten op kindvriendelijkheid. Maar wat wil dat zeggen? Een kindvriendelijke gemeente helpt de kinderrechten te vertalen naar het brede, lokale beleid. Kindvriendelijkheid gaat over alle beleidsdomeinen heen. Dat betekent dat bij elke beslissing nagedacht moet worden welke impact die beslissing zal/kan hebben op het functioneren van kinderen en jongeren in de gemeente. Daarbij is de mening van kinderen en jongeren onmisbaar. Onze jonge burgers zullen dan ook de kans krijgen om mee na te denken over en mee vorm te geven aan het lokaal beleid. Want een kindvriendelijk beleid is een goed beleid voor iedereen.

Om dit te realiseren, hebben we jullie hulp nodig!

Hoe kindvriendelijk is Wemmel?

In de eerste fase zullen we een stand van zaken opmaken over hoe kindvriendelijk onze gemeente nu is. Wij willen weten hoe onze jonge inwoners zich voelen in onze gemeente? Wat zijn de noden en behoeften van onze jonge inwoners? Daarom roepen we op om met z'n allen onderstaande bevraging in te vullen. Wil je meer ingaan op een bepaald onderwerp, maak een afspraak met onze jeugddienst.

Wat doen we ermee?

Na de paasvakantie maken we een samenvatting van alle cijfers en meningen uit de vragenlijsten. Met deze samenvatting trekken we in het najaar naar kinderen, jongeren en volwassenen om dieper in te gaan op de verzamelde informatie. Op die manier kunnen we zien wat goed loopt en waar er nog uitdagingen liggen. Vervolgens wordt actieplan opgesteld door medewerkers van alle gemeentediensten waarbij prioritaire thema's worden uitgewerkt.

Meer informatie kunnen jullie vinden op http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home.