Erkenningsreglement verenigingen

Het gemeentebestuur van Wemmel erkent verenigingen als erkende "Wemmelse vereniging" indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De erkenning als erkende “Wemmelse vereniging” moet tweejaarlijks aangevraagd worden aan het College van burgemeester en schepenen.

Een aanvraag tot erkenning van het huidige en volgende werkjaar wordt bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de verenigingen m.b.t. het voorgaande werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Digitaal loket

  • Erkenning van een Wemmelse vereniging: aanvraag

    Formulier

Openingsuren en contact

Dienst vrije tijd & welzijn

adres
Prins Boudewijnlaan 12
1780 Wemmel
tel.
02/462.03.90
e-mail
vtw@wemmel.be