Erkenningsreglement verenigingen

Om erkend te worden, moet de vereniging of het organisatiecomité voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden.

De vereniging dient op eigen initiatief een aanvraag in tot erkenning, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt via het aanvraagformulier, waaraan de volgende bewijsstukken worden toegevoegd:

    • Statuten of huishoudelijk reglement
    • Ledenlijst waarin naam, voornaam en woonplaats opgenomen zijn. Deze gegevens worden enkel gebruikt om na te gaan hoeveel leden in Wemmel wonen en worden verder niet verwerkt.
    • Verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging; haar bestuurders en haar medewerkers en/of vrijwilligers

Een erkenning geldt voor de volledige duur van de legislatuur en wordt ten laatste 6 maanden na de installatie van de gemeenteraad opnieuw aangevraagd.

Een erkende Wemmelse vereniging kan aan een voordelig tarief materiaal en infrastructuur ter beschikking krijgen.

Een erkende Wemmelse vereniging kan een werkingstoelage krijgen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van de betreffende subsidiereglementen.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Dienst vrije tijd & welzijn

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.10.50
e-mail
vtw@wemmel.be