Reglement met betrekking tot het toekennen van projectsubsidies met het oog op relance

De gemeente Wemmel wil door het subsidiëren van projecten impulsen geven aan het gemeenschapsleven, de beleving in de gemeente verhogen en de verbondenheid tussen haar inwoners vergroten. Zorgen voor een gevarieerd, kwalitatief en duurzaam vrijetijdsaanbod afgestemd op de noden van de Wemmelaars.

Samenwerken, netwerken, toegankelijkheid, oog voor vernieuwing en evenementen zijn hier
belangrijke elementen.

De gemeenteraad van 19 november 2020 keurde het reglement met betrekking tot het toekennen van projectsubsidies met het oog op relance goed.

De gemeenteraad keurde de verlenging van het reglement goed op 16 december 2021.

Vul het formulier in om aanspraak te maken op de projectsubsidies.

Openingsuren en contact

Dienst vrije tijd & welzijn

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.10.50
e-mail
vtw@wemmel.be