Patrimonium & mobiliteit

Maak een afspraak: 02 462 05 80

De cel Patrimonium is verantwoordelijk voor het beheer van het gemeentelijk patrimonium, zowel wat gebouwen als wat wegenis betreft. Dit omvat zowel het onderhoud en de nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen en technische installaties als het onderhoud en de aanleg van gemeentelijke wegen, parken, pleinen en plantsoenen.

Bij deze dienst kan u terecht voor:

  • informatie en opmerkingen over riolering, de staat van het wegdek, straatverlichting, verkeerslichten, voet- en fietspaden, gemeentelijke wegen, wegmarkeringen en verkeersborden, waterlopen, gemeentelijke domeinen en gebouwen
  • het melden van graffiti, vandalisme en wildplakken
  • informatie en opmerkingen in verband met het electriciteitsnet, kabel-, water- en gasdistributie

De cel Mobiliteit waakt over de algemene verkeerssituatie in Wemmel en volgt de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan op. Daarnaast staat de cel onder meer in voor het onderhoud van de wegmarkeringen en de signalisatie, de signalisatie van evenementen, het behandelen van suggesties en opmerkingen m.b.t. de verbetering van de algemene verkeerssituatie, mobiliteit en de verkeersveiligheid, het behandelen en wijzigen van het gemeentelijk verkeersreglement...

Bij deze dienst kan u terecht voor:

  • aanvragen parkeerplaats voor mindervaliden op de openbare weg
  • gebruik van de openbare weg voor manifestaties en allerhande organisaties (wielerwedstrijden,..)