Aanvraag mindervalide parkeerplaats Kam 39

Tijdens het college van 05/01/2023 werden de volgende wijzigingen van het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd:

  • Aanvraag mindervalide parkeerplaats Kam 39

Deze beslissing ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst (op afspraak).