Verplichte keuring van privériolering voor afvoer afval- of regenwater

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is
  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
 • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij staan een hele reeks veelgestelde vragen over de keuring van de privéwaterafvoer.

Voorwaarden

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
 • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).

Hoe aanvragen

 • Op de website van Vlario vindt u een lijst met keurders voor privéwaterafvoer.
  U kunt ook een lijst van keurders opvragen bij uw rioolbeheerder.
 • De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur.
 • Na de keuring krijgt u een keuringsattest.

Kostprijs

De keurder bepaalt zelf de kostprijs van de keuring. Er bestaan geen wettelijke richtprijzen. Neem contact op met uw rioolbeheerder voor meer informatie over wie de keuring zal uitvoeren en hoeveel dat zal kosten.

Openingsuren en contact

Dienst patrimonium & mobiliteit

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.80
e-mail
patmob@wemmel.be