Aanbrengen van zebrapaden - Reigerslaan en Romeinse Steenweg 868

Tijdens het college van 12/01/2023 werden de volgende wijzigingen van het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd:

  • Aanvraag: Aanbrengen van zebrapaden ter hoogte van Reigerslaan en Romeinse Steenweg 868

Deze beslissing ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst (op afspraak).