Parkeren elektrische voertuigen - Parking Dries

Tijdens het college van 09/02/2023 werden de volgende wijzigingen van het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd:

  • Parkeren elektrische voertuigen

Deze beslissing ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst (op afspraak).