Parkeerplaats voor mindervaliden

Personen die over een geldige parkeerkaart voor mindervaliden beschikken, kunnen het gemeentebestuur verzoeken om nabij hun woning een parkeerplaats voor mindervaliden op de openbare weg te voorzien. Deze aanvraag gebeurt bij voorkeur schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen. Volgende documenten moeten bij uw aanvraag gevoegd worden:

  • kopie recto verso van uw parkeerkaart voor mindervalide personen
  • kopie recto verso van uw rijbewijs
  • foto's van de straat, parkeersituatie, voorgevel, eventuele oprit/garage/carport
  • ondertekend document waarin u kennis neemt van het feit dat iedere titularis van een parkeerkaart voor mindervalide personen dergelijke parkeerplaats mag gebruiken.
  • uw contactgegevens
  • gegevens van uw voertuig (nummerplaat, merk en model)

Elke aanvraag zal, vooraleer ze wordt behandeld, voor advies worden voorgelegd aan de politie. Het college van burgemeester en schepenen zal op basis van de aanvraag en het advies van de politie een beslissing nemen.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Dienst patrimonium & mobiliteit

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.11.20
e-mail
patmob@wemmel.be

Dienst patrimonium

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.11.20
e-mail
patrimonium@wemmel.be

Dienst mobiliteit

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.40
e-mail
mobiliteit@wemmel.be