Parkeren elektrische voertuigen - De Hene en Koning Albert I Laan

Tijdens het college van 23/02/2023 werden de volgende wijzigingen van het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd:

  • Parkeren voorbehouden voor elektrische voertuigen
    • De Hene 
    • Koning Albert I Laan

Deze beslissing ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst (op afspraak).