Aanvraag mindervalide parkeerplaats Is. Meyskensstraat 185

Tijdens het college van 17/11/2022 werden de volgende wijzigingen van het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd:

  • Aanvraag mindervalide parkeerplaats Is. Meyskensstraat 185

Deze beslissing ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst (op afspraak).