Integrale veiligheid

Omwille van het Coronavirus wordt er slechts een beperkte dienstverlening aangeboden.

Enkel noodzakelijke en dringende aanvragen zullen behandeld worden. Gelieve eerst een afspraak te maken.

Deze maatregel geldt minimaal tot en met 3 april. 

Deze dienst maakt deel uit van de afdeling grondgebiedszaken en bestaat uit een ambtenaar integrale veiligheid, tevens diensthoofd, twee gemeenschapswacht-vaststellers en één assistent-gemeenschapswacht.

De dienst heeft als taak:

 • het ontwikkelen en uitstippelen van een strategisch veiligheidsbeleid;
 • het uitwerken van actieplannen;
 • het zoeken naar draagvlak bij partners en het betrekken van de bevolking;
 • het plegen van overleg met de verschillende partners;
 • de controle op naleving van opdrachten;
 • het coördineren van de gemeenschapswachters en parkwachters
 • het coördineren van de psychosociale hulpverlening bij een ramp

Bij de dienst kunt u terecht voor:

 • aanvragen voor brandweercontroles
 • aanvragen voor trouwstoeten
 • problemen en onderhoud van speelpleintjes
 • allerlei overlast zoals honden, paarden, … zwerfvuil
 • vernielingen van het straatmeubilair en de openbare weg
 • kansspelinrichtingen
 • nachtwinkels
 • vakantietoezicht
 • preventie en veiligheid
 • verkrijgen van informatie m.b.t. diefstal (in woningen, wagens, …) camerabewaking, …

De gemeenschapswachten (zichtbaar in het straatbeeld in paars uniform) worden aangestuurd door de dienst integrale veiligheid.

Openingsuren en contact

Dienst integrale veiligheid

adres
Dries 77
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.91
fax
02/462.05.19
e-mail
veiligheid@wemmel.be

Wijkkantoor lokale politie AMOW

adres
Dries 77
1780 Wemmel
tel.
02/456.84.70
fax
02/456.84.76
e-mail
wijkwemmel@amow.be