Buurtpreventie via Whatsapp

Buurtpreventie via Whatsappgroep

Inwoners van Wemmel kunnen zich verenigen in een WhatsApp-groep om het veiligheidsgevoel in hun straat, wijk of buurt te vergroten. Het schepencollege keurde de ondersteuning en omkadering voor dergelijke initiatieven goed.

WhatsApp-buurtpreventie is een burgerinitiatief door en voor burgers ter preventie van diefstal en inbraak. Het opzet is dat buurtbewoners een oogje in het zeil houden en bij mogelijk onraad buurtbewoners en politie alarmeren.

De gemeente Wemmel heeft een ondersteunende rol en treedt faciliterend op. De dienst Integrale Veiligheid en de preventiedienst van de politiezone AMOW werkten daarom samen een kader uit en zorgen voor begeleiding. Via WhatsApp-buurtpreventie kan er binnen een buurt of wijk informatie uitgewisseld worden tussen burgers en politie. Door zelf een oogje in het zeil te houden en samen met de politie alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller opgetreden worden en werken we samen aan een veilig Wemmel.

Signaleren van verdachte situaties volgens de SAAR-methode:

 • Signaleer (je merkt iets op, je ziet iets verdacht)
 • Alarmeer (Alarmeer de politie via 101, het is verplicht om dit eerste te doen alvorens de WhatsApp-groep te gebruiken)
 • App (waarneming bekend maken aan andere via WhatsApp-groep)
 • Reageer (bijvoorbeeld lichten aandoen, vriendelijk vragen aan iemand of men de weg kwijt is, …)

Wil jij ook graag toetreden tot een bestaande burgerpreventie groep in jouw gemeente? Elke inwoner van de gemeente Wemmel kan zich aanmelden voor de buurtpreventie via WhatsApp.

Hoe lid worden?

Een vrijwillige coördinator uit de buurt beheert de app en buurtbewoners kunnen lid worden. Er wordt een intentieverklaring opgesteld dat elke deelnemer dient te ondertekenen. Om deel uit te kunnen maken van een groep dient men uiteraard effectief in de buurt te wonen of een zelfstandige activiteit in de betrokken buurt uit te oefenen. Registreren is mogelijk via het online inschrijfformulier.

Bij inschrijving verklaart men akkoord te gaan met het afsprakencharter, waarna men wordt toegevoegd aan de WhatsApp-groep door de vrijwillige coördinator.

Teken hier verder op de intentieverklaring

WhatsAppgroepen: zones

 • Zone 1 - omgeving Bouchout
 • Zone 2 - omgeving Beverbos/Lt. Graffplein
 • Zone 3 - omgeving Markt
 • Zone 4 - omgeving CC Zandloper
 • Zone 5 - omgeving Kerkhof
 • Zone 6 - omgeving KMO-zone (K. Astridlaan - Heide)
 • Zone 7 - omgeving Residentie/Sporthal

Zie bijlage hieronder voor meer informatie. 

Digitaal loket

 • Intentieverklaring deelnemer Whatsapp - Buurtpreventie

  Formulier

Openingsuren en contact

Dienst integrale veiligheid

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.10
e-mail
veiligheid@wemmel.be