Wijkwerking

De wijkinspecteur werkt binnen een politiezone in een bepaalde wijk van de zone en vormt daar de kern van het wijk-veiligheidsteam, samen met de gemeenschapswachten, interne en externe gemeentediensten en andere diensten. Om te weten wie uw wijkagent is, klik hier: http://www.lokalepolitie.be/5408/contact/je-wijk

 Een greep uit het takenpakket van de wijkwerker:

  • Als aanspreekpunt dienen voor de burger en het Veiligheid Informatie Netwerk (VIN), samen met alle andere partners van de wijk-veiligheidsketen
  • Het uitbouwen van een netwerk van sleutelfiguren binnen de wijk
  • Preventief toezicht houden inzake overlast en verkeer (samen met de verkeersdienst) en hierbij bemiddelen indien nodig
  • Occasioneel toezicht houden aan de scholen, op markten, …
  • Opsporen en helpen oplossen van allerlei conflicten tussen buurtbewoners door proactief en bemiddelend op te treden.
  • Informatie inwinnen en verspreiden over lokale criminaliteit, sociale problemen, buurtactiviteiten, enz.…
  • Slachtofferhulp bieden wanneer nodig (of gepast doorverwijzen)
  • ...

Wijkwerking Wemmel
Tel: 02/452.50.05
E-mail: PZ.AMOW.Wijk.Wemmel@police.belgium.eu 

Openingsuren en contact

Wijkkantoor lokale politie AMOW

adres
Dries 77
1780 Wemmel
tel.
02/452.50.05
e-mail
wijkwemmel@amow.be