Wijkwerking

Sinds 01/01/21 is er in het wijkteam Wemmel, binnen de politiezone AMOW, een nieuwe teamchef aangeworven.

Het betreft Hoofdinspecteur VAN BELLE Jill.

Deze houdt zich, buiten onderzoeken op vraag van het Parket en andere diensten, voornamelijk bezig met het aansturen van een team wijkagenten, dewelke de hoeksteen vormen van de gemeenschapsgerichte politiezorg.

Hij fungeert ook als aanspreekpunt voor dit wijkteam.

De wijkagent heeft een klantgerichte, bemiddelende, raadgevende en doorverwijzende functie.

Hij oefent toezicht uit op infrastructuur en personen en werken hieromtrent op een probleemoplossende, pro-actieve manier.  Daarenboven heeft de wijkinspecteur nog een resem administratieve taken waarvan de woonstvaststellingen de voornaamste betreffen.

Hij maakt als cruciale partner deel uit van ‘de integrale veiligheidsketen’, binnen dit samenwerkingsverband betreffen de buurtbemiddeling en de gemeenschapswachten de voornaamste partners.

Het wijkteam is te bereiken per mail op pz.amow.wijk.wemmel@police.belgium.eu.

Een overzicht van het takenpakket van de wijkwerker

  • Als aanspreekpunt dienen voor de burger en het Veiligheid Informatie Netwerk (VIN), samen met alle andere partners van de wijk-veiligheidsketen
  • Het uitbouwen van een netwerk van sleutelfiguren binnen de wijk
  • Preventief toezicht houden inzake overlast en verkeer (samen met de verkeersdienst) en hierbij bemiddelen indien nodig
  • Occasioneel toezicht houden aan de scholen, op markten, …
  • Opsporen en helpen oplossen van allerlei conflicten tussen buurtbewoners door proactief en bemiddelend op te treden.
  • Informatie inwinnen en verspreiden over lokale criminaliteit, sociale problemen, buurtactiviteiten, enz.…
  • Slachtofferhulp bieden wanneer nodig (of gepast doorverwijzen)
  • ...

Openingsuren en contact

Politiezone AMOW

adres
Asphaltcosite 150
1730 Asse
tel.
02/452.50.05
e-mail
PZ.AMOW@police.belgium.eu
website
https://www.politie.be/5408/