VeiligheidsInformatieNetwerk (VIN)

Het VeiligheidsInformatieNetwerk kwam tot stand na een intensief overleg tussen de dienst Integrale Veiligheid en de wijkwerking van de politiezone AMOW. Vervolgens kregen de wijkinspecteurs de opdracht om binnen hun wijk op zoek te gaan naar geëngageerde wijkbewoners die bereid zijn om binnen hun buurt een aanvullend paar oren en ogen te zijn.

Het is niet de bedoeling dat zijn gaan spioneren, maar dat ze nuttige informatie aangaande problemen, overlast, mankementen, oplossingen, vragen of suggesties van de buren verzamelen en doorgeven aan hun wijkinspecteur. Een twintigtal wijkbewoners hebben zich intussen kandidaat gesteld om mee het VeiligheidsInformatieNetwerk uit te bouwen.

Eén keer per maand zitten wijkinspecteur en buurtverantwoordelijken samen voor een overleg. Daar wisselen ze informatie uit, bespreken ze probleemsituaties, doen suggesties,... Hierdoor krijgt de wijkinspecteur een nauwer contact met de buurt en kan hij nog beter voldoen aan de verwachtingen van de inwoners. Bovendien vermindert de werklast voor de wijkinspecteur, wat de dienstverlening in de buurt ten goede komt.

De wijkinspecteur brengt van deze overlegmomenten verslag uit bij de dienst Integrale Veiligheid. Alle vragen en suggesties worden geïnventariseerd. Wanneer de wijkinspecteur een vraag krijgt over een politieprobleem, tracht hij dit zelf op te lossen of geeft hij het door aan de bevoegde dienst binnen de politie. Betreft het een melding voor een andere dienst, dan geeft de dienst Integrale Veiligheid ze door aan de juiste gemeentedienst of externe dienst. Doel is kort op de bal te spelen en zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor elk probleem. Tijdens een volgende bijeenkomst zal ook telkens feedback worden gegeven over de eerder gedane meldingen.

Openingsuren en contact

Dienst integrale veiligheid

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.10
e-mail
veiligheid@wemmel.be