Identificeer altijd uw bezoeker

Weet wie je toelaat in je woning. Een onbekende bezoeker kan een dief zijn die met een list je woning binnen wil geraken. Zo zijn er valse politiemensen, valse controleurs van de gas- of watermaatschappij tot verkopers van allerlei producten. Je hebt het recht om iedereen de toegang tot je huis te weigeren, zelfs iemand van de politie!

Om een diefstal met list te voorkomen, is er één gouden raad: identificeer uw bezoeker! Vraag altijd naar de officiële dienstkaart van de bezoeker en de reden van het bezoek. Een echte politieambtenaar draagt meestal een uniform met logo van de politie, een graad- en naamplaatje en heeft zijn identificatiekaart mee.

Enkele nuttige weetjes en tips:

 • Laat in geval van twijfel de persoon niet binnen en bel de politie.
 • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie (02 452 50 05) vlakbij uw telefoon.
 • Dieven handelen soms in groep van twee tot drie personen. Dus let op dat er niemand langs achter binnendringt op het moment dat je aan de voordeur staat.
 • Diefstal met list vindt meestal overdag plaats.
 • Installeer een deurspion of videofoon om de bezoeker van binnenuit te kunnen zien vooraleer je de deur opent.
 • Een ketting op de deur vormt een eerste obstakel voor dieven en bied je de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met de bezoeker te praten.
 • Vermeld op de deurbel alleen je familienaam (zo is het niet duidelijk hoeveel personen er wonen)
 • Wanneer je alleen thuis bent, doe dan alsof je iemand in huis roept om te doen geloven dat je niet alleen thuis bent.
 • Laat huis aan huis verkopers nooit binnen;
 • Denk goed na vooraleer je iemand toelaat om naar het toilet te gaan, de telefoon te gebruiken of om iets te eten of te drinken. Bij twijfel, weiger dan.
 • Bel in geen geval naar het nummer dat de bezoeker u geeft: dit kan het nummer van een kompaan zijn.

Bij verdachte situaties, bel de politie via het noodnummer: 101!

Meer info

www.besafe.be 

Gerelateerde items