Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Dankzij administratieve sancties kunnen gemeenten zelf een hele reeks overlastproblemen aanpakken. Op die manier blijft de zogenaamde kleine criminaliteit niet langer onbestraft. Het gaat onder meer over het spuiten van graffiti, wildplakken, nachtlawaai, vandalisme, het afsteken van vuurwerk, het niet reinigen van de straat… .

Een administratieve sanctie kan tot 350 euro bedragen.

  • De politie of de gemeenschapswacht-vaststeller stelt de overtredingen vast.
  • De sanctionerend ambtenaar (gemeentelijke administratieve sancties provincie Vlaams-Brabant Leuven), legt de geldboete op

Een overtreder heeft steeds de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank of jeugdrechtbank.
Daders en benadeelden kunnen bovendien via een bemiddelingsprocedure rond de tafel gebracht worden om zo tot een al dan niet symbolisch herstel van de geleden schade te komen.

Digitaal loket

  • Flyeren op het openbaar domein: aanvraag toelating

    Formulier

Openingsuren en contact

Dienst integrale veiligheid

adres
Dries 77
1780 Wemmel
tel.
02/462.06.13
e-mail
veiligheid@wemmel.be