Politiereglement over de inname van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden

De bijhorende aanvraagformulieren vindt u in het e-loket.

Digitaal loket

  • Inname van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden

    Formulier
  • Inname van openbare ruimte voor verkoopstanden / automaten

    Formulier