Politiereglement over de inname van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden

De bijhorende aanvraagformulieren vindt u in het e-loket: 

https://www.wemmel.be/nl/Formulieren