Reglement verplaatsbare camera's op de openbare weg

Het reglement op verplaatsbare camera's op de openbare weg werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2018.