Bewonerskaart

Als bewoner kan je een bewonersvergunning vragen waarmee je gratis mag parkeren in jouw bewonerszone.

  • Je mag in je eigen straat parkeren.
  • Je mag parkeren in de andere straten in jouw bewonerszone.

Aanpassing parkeren voor garagepoort: dit geldt niet voor woonerf, blauwe zone of bewoners zone.

Woon je in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kan je een bewonerskaart aanvragen. Daarmee kan je altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij jouw huis.

Voorwaarden

Om een bewonerskaart te krijgen, moeten zowel jij, als de aanvrager, als jouw wagen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als aanvrager moet je:

  • in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone wonen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van jouw gemeente op het adres waarvoor je de bewonerskaart aanvraagt
  • het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor je de bewonerskaart aanvraagt.

De wagen waarvoor je de kaart aanvraagt:

  • is ingeschreven op jouw naam.

Rijd je met een leasingwagen of een bedrijfswagen? Dan moet je bewijzen dat je de wagen permanent ter beschikking hebt.

Hoe aanvragen

Je vraagt de bewonerskaart aan via het e-loket van onze gemeente.

Kostprijs

De retributie voor het afleveren van de eerste bewonerskaart bedraagt 10 euro per jaar.

Elke extra bewonerskaart door eenzelfde gezin aangevraagd, zal worden afgeleverd tegen de betaling van een jaarlijkse retributie van 100 euro.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Bewonerskaarten

tel.
02/462.12.10
e-mail
bewonerskaarten@wemmel.be