Bewonerskaart

Als bewoner kunt u een bewonersvergunning vragen waarmee u gratis mag parkeren in uw bewonerszone.

  • U mag in uw eigen straat parkeren.
  • U mag parkeren in de andere straten in uw bewonerszone.

Aanpassing parkeren voor garagepoort: dit geldt niet voor woonerf, blauwe zone of bewoners zone.

Woont u in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kunt u een bewonerskaart aanvragen. Daarmee kunt u altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij uw huis.

Voorwaarden

Om een bewonerskaart te krijgen, moeten zowel u, als de aanvrager, als uw wagen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als aanvrager moet u:

  • in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone wonen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente op het adres waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt
  • het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt.

De wagen waarvoor u de kaart aanvraagt:

  • is ingeschreven op uw naam.

Rijdt u met een leasingwagen of een bedrijfswagen? Dan moet u bewijzen dat u de wagen permanent ter beschikking hebt.

Hoe aanvragen

U vraagt de bewonerskaart aan bij de gemeente.

Kostprijs

De retributie voor het afleveren van de eerste bewonerskaart bedraagt 10 euro per jaar.

Elke extra bewonerskaart door eenzelfde gezin aangevraagd, zal worden afgeleverd tegen de betaling van een jaarlijkse retributie van 100 euro.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Bewonerskaarten

tel.
02/462.06.13
e-mail
bewonerskaarten@wemmel.be