Integrale veiligheid

Deze dienst maakt deel uit van de afdeling grondgebiedszaken en bestaat uit een ambtenaar integrale veiligheid, tevens diensthoofd, twee gemeenschapswacht-vaststellers en één assistent-gemeenschapswacht.

De dienst heeft als taak:

 • het ontwikkelen en uitstippelen van een strategisch veiligheidsbeleid;
 • het uitwerken van actieplannen;
 • het zoeken naar draagvlak bij partners en het betrekken van de bevolking;
 • het plegen van overleg met de verschillende partners;
 • de controle op naleving van opdrachten;
 • het coördineren van de gemeenschapswachters en parkwachters
 • het coördineren van de psychosociale hulpverlening bij een ramp

Bij de dienst kunt u terecht voor:

 • aanvragen voor brandweercontroles
 • aanvragen voor trouwstoeten
 • problemen en onderhoud van speelpleintjes
 • allerlei overlast zoals honden, paarden, … zwerfvuil
 • vernielingen van het straatmeubilair en de openbare weg
 • kansspelinrichtingen
 • nachtwinkels
 • vakantietoezicht
 • preventie en veiligheid
 • verkrijgen van informatie m.b.t. diefstal (in woningen, wagens, …) camerabewaking, …

De gemeenschapswachten (zichtbaar in het straatbeeld in paars uniform) worden aangestuurd door de dienst integrale veiligheid.

A tot Z

Openingsuren en contact

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.10
e-mail
veiligheid@wemmel.be