Burgerzaken

Bij de dienst bevolking kan u terecht voor:

 • Adreswijziging
 • afgifte elektronische identiteitskaarten
 • Reispassen
 • Inschrijvingen vreemdelingen
 • Eensluidend verklaren van afschriften
 • Wettiging van handtekeningen
 • Afgifte van getuigschriften:
 • getuigschrift voor woonst en verblijfplaats
 • getuigschrift voor woonst en verblijfplaats met historiek van de adressen
 • attest samenstelling van het gezin
 • bewijs van leven
 • getuigschrift van nationaliteit
 • bewijs van samenleven
 • inschrijving in het vreemdelingenregister
 • moraliteitsattest
 • Bewijs van goed gedrag en zeden
 • Afgifte van rijbewijzen
 • Laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling
 • Wilsbeschikking inzake transplantatie organen na overlijden
 • Uittreksel uit strafregister
 • Verklaring van wettelijk samenwonen
 • Registratie wilsverklaring inzake euthanasie

 Bij de dienst burgerlijke stand kan u terecht voor:

 • Geboorteaangifte
 • Erkenning van een kind door een man
 • Betwisting van vaderschap
 • Adoptie en volle adoptie
 • Verkrijgen van de Belgische nationaliteit
 • Huwelijken
 • Huwelijksjubileum
 • Overlijden
 • Echtscheidingen
 • Aanvraag van uittreksels
  • uittreksel van geboorteakte
  • uittreksel van huwelijksakte
  • uittreksel van echtscheiding
  • uittreksel van overlijdensakte

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.70
fax
02/462.05.79
e-mail
bevolking@wemmel.be

Vreemdelingenzaken

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.70
fax
02/462.05.79
e-mail
bevolking@wemmel.be