Uittreksel uit geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Hoe aanvragen

U kunt een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Kostprijs

Een uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand kost € 5,00.

Digitaal loket

  • Uittreksels aanvragen (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden)

    eID

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.10.20
e-mail
bevolking@wemmel.be