Uittreksel uit geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

  • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
  • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
  • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Geboorteakte uit het buitenland

Als je in het buitenland bent geboren en de geboorteakte is niet overgeschreven in België, dan moet je de geboorteakte aanvragen bij de plaats van geboorte in het buitenland.

Heb je de Belgische nationaliteit, dan kan je de akte van uw geboorte ook laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van uw woonplaats in België. Om een buitenlandse geboorteakte in België over te schrijven, moet de akte eerst vertaald en gelegaliseerd worden.

Niet-Belgen die in het buitenland geboren zijn, kunnen enkel de akte in België laten overschrijven om in België te kunnen huwen of om de Belgische nationaliteit aan te vragen.

Hoe aanvragen

Je kan hiervoor langskomen tijdens de openingsuren van het snelloket. 

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Akten opgemaakt na 1/4/2019 zijn terug te vinden in  Mijn dossier of aan te vragen via mail naar bevolking@wemmel.be.

Akten opgemaakt vóór 1/4/2019 kan je aanvragen via mail naar bevolking@wemmel.be.

Kostprijs

Een uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand kost € 5,00.

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.10.20
e-mail
bevolking@wemmel.be