Aanpassing van de geslachtsregistratie

Transgender personen kunnen hun geslachtsregistratie en hun voornaam officieel laten aanpassen. Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan u een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

Voorwaarden

Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

De aangifte is mogelijk  voor

  • een meerderjarige Belg
  • een ontvoogde minderjarige Belg
  • een niet ontvoogde minderjarige Belg of vreemdeling vanaf 16 jaar, voor zover bijgestaan door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
  • een meerderjarige vreemdeling, ingeschreven in het bevolkingsregister

Afhandeling

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

Aangifte

Je overhandigt een verklaring aan de dienst Burgerzaken van jouw gemeente waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

De gemeente bezorgt je een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Opmaak van de akte

Je verschijnt een tweede keer voor de dienst Burgerzaken en bevestigt jouw eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte. Je overhandigt een tweede verklaring die jouw eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestig je ook dat jij je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna maakt de dienst Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Wat meebrengen

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.10.20
e-mail
bevolking@wemmel.be