Aangifte van een adreswijziging

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Bevolking van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Uw naam moet op de bel en bus vermeld staan. 

Hoe aanvragen

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

  • Online aanvragen met bovenstaande knop.
  • Indien het niet mogelijk is om de gegevens online in te geven kan u langskomen bij de dienst Bevolking. Dit kan enkel na het maken van een afspraak via 02/462.05.70

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven, hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent. Bij verhuis van kinderen is te allen tijde toestemming van beide ouders noodzakelijk.

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met PIN-code en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen

  • Uw elektronische identiteitskaart met PIN-code.

Meer info

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien één van volgende documenten worden meegebracht:

  • het wederzijds akkoord van de ouders;
  • de gerechtelijke beslissing;
  • de notariële akte.

Ter controle kan steeds gevraagd worden om het huurcontract voor te leggen. 

Gerelateerde items

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.70
e-mail
bevolking@wemmel.be