Wijk-werken

De wijk-werking vervangt het vroegere PWA-systeem. Haviland is de wijk-werkorganisator.

Doel van wijk-werken 

Wijk-werken helpt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en leefloners werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving, dicht bij huis.
Ze kunnen enkele uren per week (maximum 60 uur/maand en 630 uur/jaar, en dit gedurende maximum 12 maand) werkervaring opdoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om klusjes bij mensen thuis, zoals het gras afrijden, of om voor- en naschoolse kinderopvang, boodschappen doen,...
De wijk-werkers krijgen hiervoor een vergoeding van 4,10 euro per gewerkt uur, bovenop hun werkloosheidsuitkering. Ze worden begeleid door een wijk-werkbemiddelaar en volgen een individueel traject naar werk, dat gericht is op doorstroming naar het normale arbeidscircuit.

Voor wie?

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om te wijk-werken:

  • Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
  • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of bent een leefloongerechtigde.
  • Je voelt je niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
  • Je wil je vaardigheden bijschaven.
  • je bent in staat om zelfstandig te werken.

De VDAB leidt werkzoekenden toe naar het wijk-werken. Het OCMW doet hetzelfde voor leefloongerechtigden.

OCMW Wemmel en Gemeente Wemmel bieden als werkgevers ook kansen aan wijk-werkers: er is tewerkstelling mogelijk in de Residentie, de keuken, aan de OCMW-balie, in de scholen en andere diensten van de gemeente.

Waar en wanneer?

Voor Wemmel zullen de zitdagen (maandag 13u-16u en dinsdag van 8u30-12u) van de wijk-werkbemiddelaar Geert De Smedt plaatsvinden in het lokaal van het Zorgloket van het OCMW (Residentie Geurts, Prins Boudewijnlaan 12). Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 0491 35 31 77.

Kostprijs?

De gebruikers die een beroep wensen te doen op een wijk-werker, betalen slechts 7,45 euro per cheque.

Bijkomende info?

Geert De Smedt, wijk-werkbemiddelaar - geert.desmedt1@vdab.be - 0491 35 31 77

Website van de VDAB

Haviland Intercommunale
Marleen Wynant (Coördinator)
Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik
0492/90.08.49 - wijk-werken@haviland.be 

 

 

  • Wijk-werken

Openingsuren en contact

adres
Prins Boudewijnlaan 12
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 20 of 0491 35 31 77
e-mail
geert.desmedt1@vdab.be