Werkwinkel

In de Werkwinkel zijn verschillende partners omtrent werk onder één dak samengebracht. Je kan er een beroep doen op de diensten van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), wijk-werken, de Gespecialiseerde Trajectbepaling en -begeleidingsdienst (GTB) en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

In de Werkwinkel:

  • kunt u zich inschrijven of herinschrijven als werkzoekende
  • vindt u vacatures via het internet, de prikborden…
  • zoekt u samen met een consulent naar de geschikte job
  • kunt u uw CV via het internet verspreiden
  • krijgt u informatie over allerlei opleidingen en tewerkstellingsmaatregelen
  • leert u hoe u kunt bijklussen als u al een tijdje zonder werk zit
  • vindt u een oplossing voor praktische problemen: hulp in het huishouden, kleine herstellingswerken, kinderopvang, boodschappendienst, klein tuinwerk...
  • worden personen met een handicap begeleid bij het solliciteren

Openingsuren en contact

Werkwinkel Asse

adres
Gemeenteplein 5
1730 Asse
tel.
02/454.15.20
fax
02/452.39.73
e-mail
wwasse@werkwinkel.be