Jeugdvakantie

Na het vinden van een eerste job volgt voor vele jongeren een kleine ontgoocheling: de eerste vakantie zal niet betaald worden…Toch is dat niet altijd waar. Hoe zit dat?

Het recht op betaalde vakantie bouwt u op. Hebt u het eerste jaar volledig gewerkt, dan hebt u het jaar nadien recht op 4 weken betaalde vakantie. Wie het eerste jaar nog niet veel werkte, heeft maar recht op een klein aantal betaalde verlofdagen.

Het goede nieuws is echter dat een jongere "jeugdvakantie" kan nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie.. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij een uitkering die 65 % bedraagt van zijn begrensd loon. Deze jeugdvakantiedagen worden ten laste genomen door de werkloosheidsverzekering.

Voor wie?

  • Jongeren tot 25 jaar
  • Jongeren die minstens 1 maand werkten in het jaar waarin ze afstudeerden.

Opgelet:

  • De jeugdvakantie kan slechts opgenomen worden tijdens een tewerkstelling en nadat de gewone betaalde vakantie opgebruikt is.
  • De Jeugdvakantie wordt gelijkgesteld met gewone vakantie voor wat betreft kinderbijslag, ziekteverzekering, pensioen…
  • Deze regeling is enkel van toepassing in de privésector. Bij de overheid is een andere regeling geldig. Je krijgt bij de overheid namelijk onmiddellijk een aantal vakantiedagen.
  • Denk je recht te hebben op deze Jeugdvakantie, contacteer dan de RVA..

 De uitbetalingsinstellingen helpen de jongeren bij het indienen van een aanvraag. De aanvraag doet de jongere samen met zijn werkgever.

Openingsuren en contact

Wijk-werken

adres
Prins Boudewijnlaan 12
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 20 of 0491 35 31 77
e-mail
geert.desmedt1@vdab.be