Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt u deze extra kosten te dragen.

Voor meer informatie of de aanvraag kan u terecht bij het Zorgloket

Voorwaarden

  • u bent ouder dan 18 en jonger dan 65 jaar
  • u hebt bijkomende kosten om u in het maatschappelijk leven in te passen door een vermindering van de zelfredzaamheid,
  • u bent ingeschreven in het bevolkingsregister  uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten
  • u verblijft permanent in België uitzondering: een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan
  • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met uw inkomen 

Openingsuren en contact

Lokaal dienstencentrum EUREKA - Zorgloket

adres
Prins Boudewijnlaan 12
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 20
e-mail
eureka@wemmel.be