Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag hangt af van de gezinssituatie.

Voorwaarden

  • voor wie ouder is dan 18 en jonger dan 65 jaar
  • wegens een handicap niet meer in staat zijn meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister Uitzondering: als men niet is ingeschreven in het bevolkinsregister kunnen sommige personen toch een aanvraag indienen: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten.
  • permanent in België verblijven Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan
  • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner.

Openingsuren en contact

Lokaal dienstencentrum EUREKA - Zorgloket

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.18.10
e-mail
eureka@wemmel.be