Informatie & ICT

De informatiedienst behartigt de interne en externe communicatie van de gemeente. Binnen het bestuur staat deze dienst de secretaris bij in de coördinatie van de interne diensten en de optimale uitwisseling van informatie. De externe communicatie behelst het verstrekken van informatie naar de inwoners toe. Hiervoor worden enerzijds verschillende gedrukte media aangewend - het informatieblad Wemmel Info, berichten aan de bevolking, brochures, affiches enz. - en anderzijds elektronische media als de gemeentelijke website en e-mail. De informatiedienst ziet er ook op toe dat al deze kanalen een uniforme grafische stijl hanteren. Verder communiceert de dienst aangelegenheden van gemeentelijk belang naar de pers toe (persberichten, persconferenties…).

Bij de dienst informatie kan u terecht voor:

  • algemene informatie over Wemmel, de dienstverlening en de werking van het gemeentebestuur
  • informatie van de overheid (Provincie, Vlaamse Gemeenschap)
  • het aanvragen van een gemeentelijk infoblad
  • vragen en opmerkingen in verband met de gemeentelijke website
  • aanvragen in het kader van openbaarheid van bestuur

Openingsuren en contact

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.00
e-mail
info@wemmel.be