Feiten en cijfers

Provincie: Vlaams-Brabant

Buurgemeentes: Asse, Brussel, Grimbergen, Jette, Meise, Merchtem

Administratief arrondissement: Halle-Vilvoorde

Gerechtelijk arrondissement: Brussel

Oppervlakte: 874 ha (8,74 km2)

Statuut: randgemeente zoals bepaald in art. 23 en volgende van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.