Financiën

Gelieve eerst een afspraak te maken via mail of telefoon.

De financiële dienst staat in voor de opmaak en opvolging van belasting- en retributiereglementen en voert de bijhorende administratie uit: vaststellingen en controle belastbare gegevens, opmaak kohieren, verzenden aanslagbiljetten, aanmaningen en bezwaarschriften.

De financiële dienst ontfermt zich over de effectieve inning en opvolging van de opstaande schulden zowel inzake belastingen als niet-fiscale schulden. 

Ook de opmaak van de gemeentelijke financiële planning (begroting – meerjarig financieel beleidsplan – begrotingswijziging) behoort tot het takenpakket. 

Daarnaast verzorgt de dienst financiële analyse & beleidsadvisering en wordt ingestaan voor het voeren van de boekhouding, opmaak van de begrotingsrekening, balans en resultatenrekening, alsook kredietbeheer en inventarisbeheer. Ook het thesauriebeheer, het uitvoeren van alle betalingen en de wettelijkheidscontrole ervan zijn onderdeel van het takenpakket. 

Alle belastingen en facturen dienen vereffend te worden door overschrijving:

  • Belastingen: BE27 0971 2662 1473
  • Facturen: BE96 0961 2662 2205

A tot Z

Openingsuren en contact

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.17.50
e-mail
fin@wemmel.be