Parkeerverbod aanvragen

Wanneer je verhuist of een container op de openbare weg wil plaatsen, kan je een aanvraag indienen voor het bezetten van de openbare weg. De werkwijze verloopt als volgt:

 1. Je vult het aanvraagformulier in onderaan deze pagina en stuurt deze ingevuld terug naar fin@wemmel.be of je maakt een afspraak bij de dienst financiën (Dr. H. Folletlaan 28). 

 2. Je betaalt € 45 (forfaitair) en € 15 per begonnen dag
  - Ofwel via overschrijving op rekening van de gemeente Wemmel: BE53 0910 0019 6453
  - Ofwel contant of via bancontact bij de financiële dienst.

 3. 48 uur voor de gevraagde aanvangsdatum zal de technische dienst de parkeerverbodsplaten komen plaatsen.

 4. Na het verstrijken van de gevraagde termijn zal de technische dienst de borden wegnemen.

 5. Voor een verlenging van een lopende inname wordt een administratieve kost aangerekend van € 20.

Let wel: om de signalisatie tijdig te kunnen plaatsen, dient de aanvraag wel minimaal 5 werkdagen op voorhand ingediend en betaald te worden.

Digitaal loket

 • Aanvraag parkeerverbod - Inname van de openbare weg

  Formulier