Verzoekschriften

Iedereen (ook een niet-inwoner) heeft het recht om bij de gemeenteraad of OCMW-raad een verzoekschrift in te dienen. In het verzoekschrift kan je het bestuur wijzen op onvolkomenheden, onrechtvaardige zaken of lacunes in het beleid. Je kan ook een voorstel tot bijsturing doen.

Dit moet schriftelijk gericht worden aan de gemeenteraad, Dr. H. Folletlaan 28 te 1780 Wemmel.

Een verzoekschrift kan je trouwens niet alleen richten tot de gemeenteraad. Je kan hiervoor ook de voorzitter van de gemeenteraad aanschrijven, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester of de algemeen directeur. Voor het OCMW geldt dezelfde regeling. Je schrijft hiervoor dan de voorzitter van de OCMW-raad aan, of het Vast Bureau of de algemeen directeur.

De vraag moet redelijk zijn en duidelijk geformuleerd worden. Verzoekschriften die louter een mening verkondigen of beledigend zijn, worden niet aanvaard. De indiener moet ook zijn naam, voornaam en adres duidelijk vermelden.

De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. Uiterlijk drie maand na het indienen van het verzoekschrift geeft de gemeenteraad een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Dienst interne zaken

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.40
e-mail
interne.zaken@wemmel.be