Vergunning voor het uitstallen van koopwaar - Inname openbaar domein

Als ondernemer heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van kledingrekken, groentebakken of andere uitstallingen met koopwaar op het openbaar domein. De vergunning moet je aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Jouw handelszaak is gevestigd op het grondgebied van de gemeente Wemmel
 • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
 • Conformiteit met eventuele stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen.
 • Eventuele bepalingen in verband met de uitstallingen.

De vergunning vermeldt de geldigheid van de toelating. De gemeente kan de vergunning op elk moment weer intrekken.

Hoe aanvragen

Je dient jouw aanvraag in via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u de uitstalling wilt plaatsen, inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
  • intekening van obstakels (bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van de uitstalling
 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

Je kan jouw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

Kostprijs

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Regelgeving