Vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III)

Voor het aanbieden van kansspelen in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III) heeft u een vergunning C nodig.

Deze vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

Om een vergunning C te bekomen is een advies (niet-bindend) van de burgemeester nodig.

Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet in kansspelinrichtingen klasse III.
De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One ball. Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een limitatieve lijst van toegelaten spelen.

Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op dit kansspel spelen.

Hoe aanvragen

Om een vergunning C aan te vragen moet je dit aanvraagformulier invullen (het origineel exemplaar, geen kopie). Je moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, Kantersteen 47 te 1000 Brussel, samen met:

  • Een advies van de Burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft
  • De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO)
  • Een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) – attesten opvragen via:
  • Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is
  • Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager en buitenlander is)

De vergunning C kan ook rechtstreeks via de website van de kansspelcommissie aangevraagd worden.

Kostprijs

Een éénmalige bijdrage moet binnen de vooropgestelde termijn worden betaald. Het bedrag hiervan wordt jaarlijkse bepaald in een KB. De éénmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

Regelgeving

Meer info

De vergunning is 5 jaar geldig.

Indien je de vergunning wil stopzetten, moet je dit melden aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be. Gelieve dan ook de originele vergunning en uithangbord terug te sturen naar Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel.

Let wel op het is een éénmalige bijdrage die betaald werd welke niet pro rata temporis kan teruggevorderd worden.

Gerelateerde items

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be

Dienst integrale veiligheid

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.10
e-mail
veiligheid@wemmel.be