Taxi: vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heeft u een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar u of uw taxifirma gevestigd is. Dit is een nieuwe wetgeving sinds 01/01/2020.

De vergunning is geldig voor 5 jaar, in heel Vlaanderen, maar dus niet in Brussel.

Wilt u met uw vergund taxivoertuig vertrekken vanaf een taxistandplaats, dan vraagt u bijkomend een machtiging taxistandplaats aan bij de gemeente waar u gebruik wil maken van de taxistandplaats.

Bovendien moet elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Hoe aanvragen?

U vraagt de vergunning IBP bij voorkeur digitaal aan via Centaurus 2020 (https://centaurus2020.vlaanderen.be/).

Heeft u hulp nodig bij uw digitale aanvraag, dan bezorgt u ons het aanvraagformulier via het E-loket.

U dient ervoor te zorgen dat al de documenten in PDF goed leesbaar toegevoegd zijn.

De machtiging is verplicht digitaal aan te vragen.

Afhandeling

De vergunning IBP en de machtiging worden binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

De bestuurderspas wordt binnen een termijn van 20 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard.

Wat kost de vergunning IBP?

Bij het afleveren van de vergunning "Individueel bezoldigd personenvervoer" betaalt u per vergund voertuig een retributie op basis van het decreet  van 29 maart 2019, die verder ook jaarlijks verschuldigd is. De retributie is afhankelijk van de ecoscore van uw voertuig. Voor een vergunning "Eco" is het basisbedrag 250 euro. Voor een ander voertuig is het basisbedrag 350 euro. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer info:

Reglementen

Huidige regelgeving:

Onderstaande reglementen zijn enkel van toepassing voor de vergunningen verleend onder de oude taxiwetgeving (decreet 20 april 2001) en voor de resterende duur van de vergunning.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Dienst financiën

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.20
e-mail
financien@wemmel.be

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.47
e-mail
lokale.economie@wemmel.be