Taxi: vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je of jouw taxifirma gevestigd is.

De vergunning is geldig voor 5 jaar, in heel Vlaanderen, maar dus niet in Brussel.

Wil je met jouw vergund taxivoertuig vertrekken vanaf een taxistandplaats, dan vraag je bijkomend een machtiging taxistandplaats aan bij de gemeente waar je gebruik wil maken van de taxistandplaats.

Bovendien moet elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Hoe aanvragen

Je vraagt de vergunning IBP aan via Centaurus 2020Je dient ervoor te zorgen dat al de documenten in PDF goed leesbaar toegevoegd zijn. De machtiging is verplicht digitaal aan te vragen.

Afhandeling

De vergunning IBP en de machtiging worden binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

De bestuurderspas wordt binnen een termijn van 20 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard.

Meer info

Alle voorwaarden en de kostprijs zijn terug te vinden via https://www.vlaanderen.be/vergunning-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxivergunning

Openingsuren en contact

Dienst financiën

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.17.50
e-mail
fin@wemmel.be

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be