Samenstelling College van burgemeester en schepenen

 • Walter Vansteenkiste

  Burgemeester

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente, alsook voor de uitvoering van de (politie)wetten, -decreten, -verordeningen en -besluiten. Hij is tevens verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.
  Verder is de burgemeester ook de wettige ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekent hij, samen met de algemeen directeur, alle gemeentelijke briefwisseling.

  • Politie & integrale veiligheid
  • Ruimtelijke ordening
  • Algemeen beleid & burgerparticipatie
  • Personeel
  LB Wemmel
  adres
  J. Bruyndonckxstraat 135
  1780 Wemmel
  GSM
  0476/32.31.24
  e-mail
  walter.vansteenkiste@wemmel.be
  vcard
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen: enkel na telefonische afspraak.

  Walter
 • Monique Van der Straeten

  Eerste schepen

  • Flankerend onderwijs
  • Academie
  • Welzijn en integratie
  • ICT en digitalisering
  • Communicatie
  • Lokale economie
  • Kinderopvang
  LB Wemmel
  adres
  Molenweg 123
  1780 Wemmel
  GSM
  0479/94.21.07
  e-mail
  monique.vanderstraeten@wemmel.be
  vcard
  Digitaal visitekaartje
  Monique
 • Christian Andries

  Tweede schepen

  • Cultuur
  • Bibliotheek
  • Evenementen
  • Toerisme
  • Europese zaken / internationale aangelegenheden
  Wemmel Plus!
  adres
  E. Lambrechtslaan 15
  1780 Wemmel
  GSM
  0478/21.31.49
  tel.
  02/460.55.99
  e-mail
  chris.andries@wemmel.be
  vcard
  Digitaal visitekaartje
  Christian
 • Roger Mertens

  Derde schepen

  • Sport
  • Bevolking
  • Burgerlijke stand
  • Begraafplaats
  • Juridische aangelegenheden
  Intérêts Communaux
  adres
  J. Bruyndonckxstraat 6
  1780 Wemmel
  GSM
  0475/29.23.15
  tel.
  02/460 30 43
  e-mail
  roger.mertens@wemmel.be
  vcard
  Digitaal visitekaartje
  Roger
 • Raf De Visscher

  Vierde schepen

  • Grondgebiedszaken
  • Onderwijs
  • Jeugd
  LB Wemmel
  adres
  J. Deschuyffeleerdreef 30
  1780 Wemmel
  GSM
  0474/980.979
  e-mail
  raf.devisscher@wemmel.be
  vcard
  Digitaal visitekaartje
  Raf
 • Vincent Jonckheere

  Vijfde schepen

  • Financiën
  • Milieu & duurzaam beleid
  • Mobiliteit
  LB Wemmel
  adres
  Korenbloemlaan 7
  1780 Wemmel
  GSM
  0475/50.24.62
  e-mail
  vincent.jonckheere@wemmel.be
  vcard
  Digitaal visitekaartje
  Vincent
 • Audrey MONSIEUR

  Algemeen directeur

  De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar bij het gemeentebestuur. 

  Hij/zij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen en dit in samenwerking en overleg met het managementteam en de gemeentelijke diensten. Tijdens de gemeenteraads- en collegevergaderingen staat hij/zij in voor de opmaak van de notulen. 

  Daarnaast is de algemeen directeur belast met de organisatie, coördinatie en leiding van alle gemeentelijke diensten.

  adres
  Dr. H. Folletlaan 28
  GSM
  0474/22.04.48
  tel.
  02/462.05.44
  e-mail
  audrey.monsieur@wemmel.be
  vcard
  Digitaal visitekaartje
  Audrey