Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste gemeentelijke orgaan. De leden van de raad worden om de 6 jaar opnieuw verkozen.

De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:
 • vaststelling/aanpassing van het meerjarenplan en budget
 • vaststelling van gemeentelijke reglementen en bepalen van straffen en administratieve sancties (zgn. GAS-boetes) op de overtreding van die reglementen
 • inrichting van adviesraden en overlegstructuren
 • vaststelling van gemeentebelastingen en vaststelling van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan
 • aanstelling/ontslaan van de algemeen directeur en financieel directeur
 • vaststelling van het organogram
 • vaststelling van een systeem van klachtenbehandeling

In Wemmel bestaat de gemeenteraad uit 25 raadsleden en de algemeen directeur. De raad is als volgt samengesteld:

 • LB Wemmel:  12 leden
 • Wemmel Plus!: 7  leden
 • Intérêts Communaux: 6 leden

Het voorzitterschap wordt waargenomen door mvr. Veerle Haemers (LB Wemmel).

De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (2de verdieping) en starten om 20u. Elke belangstellende inwoner kan het openbare gedeelte van de zittingen bijwonen. Wanneer  over personen beraadslaagd wordt, vergadert de raad achter gesloten deuren.

Data gemeenteraden in 2024: 

 • 25/01
 • 29/02
 • 28/03
 • 25/04
 • 23/05
 • 20/06
 • 19/09
 • 24/10
 • 21/11