Kind en Gezin - dienstverlening in Wemmel

Kind en Gezin biedt ook in Wemmel een waaier van preventieve diensten aan.

Kind en Gezin ondersteunt je in de zorg voor je kind. Je wordt bijgestaan door regioverpleegkundigen, artsen, vrijwilligers en gezinsondersteuners die samenwerken binnen een regio. Persoonlijk contact en dienstverlening op maat zijn hierbij erg belangrijk. Ons aanbod passen we aan aan jouw specifieke behoeften en eventuele nood aan extra begeleiding. Leef je in moeilijke omstandigheden, dan kan je op bepaalde plaatsen rekenen op de concrete levenservaring van medewerkers die daarmee vertrouwd zijn.

Je kan van onze dienstverlening gebruikmaken tot je kindje 3 jaar is.

Onze dienstverlening op maat:

Huisbezoek

Een huisbezoek is het moment voor een rustig gesprek. Er is de nodige ruimte voor advies of informatie en het is een ideaal moment om vragen of ervaringen te bespreken.

Gehoortest en oogtest

 • Met de gehoortest kijken we na of de baby goed hoort of verder onderzocht moet worden bij een minder goed resultaat.
 • Met de oogtest kunnen we enkele ernstige oogafwijkingen opsporen en kijken we of er een risico bestaat op de ontwikkeling van een ‘lui oog’.

Basisconsulten

De consulten zijn zo gepland dat ze aansluiten bij belangrijke veranderingen in de ontwikkeling van het kind en/of bij de aangewezen leeftijden voor vaccinaties.

 • Een vrijwillige medewerker van het consultatiebureau weegt en meet het kind.
 • De verpleegkundige en/of de arts volgen de gezondheid van het kind op en dienen, met toestemming van de ouders, de vaccins toe.
 • Bij elk consult onderzoekt de arts of verpleegkundige de ontwikkeling van het kind: fijne en grove motoriek, communicatie, cognitief en sociaal gedrag. Dit gebeurt aan de hand van het Van Wiechenonderzoek.
 • Men gaat met ouders in gesprek over borstvoeding, voeding, opvoeding, verzorging, ouderschap, …

Informatie bieden we via:

 • Brochures die de regioverpleegkundige uitdeelt of een ouder kan bekijken/bestellen op onze website.
 • De website over thema's als voeding en beweging, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding, verzorging, gezondheid en vaccineren en kinderopvang.
 • Nieuwsbrieven ‘Zwangerschap’ en 'Van baby tot kleuter'
 • Facebook (www.facebook.com/kindengezin) en Twitter (@kindengezin).
 • De Kind en Gezin-Lijn (078 150 100)

En er is nog meer...

Soms zijn niet alle vragen van ouders beantwoord tijdens het consult of is er behoefte aan andere ondersteuning. We maken graag tijd vrij voor advies bij opvoedingsvragen, extra opvolging van de ontwikkeling, uitleg over andere diensten die kunnen verder helpen, informatie over de kleuterschool in de buurt…

Het adres van het consultatiebureau K&G
Residentie Geurts
(volg de pijl links van het gebouw tot aan het naar beneden hellende pad; het bureau bevindt zich op niveau -1)
Prins Boudewijnlaan 14
1780 Wemmel

Je kan dit consultatiebureau alleen na afspraak bezoeken. Elke werkdag van 8 tot 20 uur kan je terecht bij de Kind en Gezin-Lijn, op het nummer 078/150.100 (zonaal tarief) of via info@kindengezin.be voor persoonlijke vragen m.b.t. jouw kindje, om informatie in te winnen of een afspraak te maken voor een huisbezoek of een consult. Ook voor vragen over kinderopvang en adressen van consultatiebureaus kan je de Kind en Gezin-Lijn contacteren.
Sinds kort kan je ook online zelf je afspraak maken of verplaatsen via www.kindengezin.be