Kinderdagverblijf Snoopy

Het gemeentelijk kinderdagverblijf 'Snoopy' is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Het is toegankelijk voor kinderen vanaf 0 tot 2 ½ jaar. De werking gebeurt in overleg met het gemeentebestuur en staat onder toezicht van Kind & Gezin.

Openingsuren
Om organisatorische- en veiligheidsredenen dienen geïnteresseerde ouders telefonisch of via e-mail een afspraak te maken (bij voorkeur op vrijdag) met het oog op een rondleiding en/of een inschrijving van hun kind in het kinderdagverblijf. De kindjes zelf kunnen in het kinderdagverblijf terecht van 7u tot 18u.

Capaciteit en groepering
Het kinderdagverblijf Snoopy biedt plaats aan 83 kinderen die ondergebracht zijn in vijf leefgroepen: twee baby-kruipergroepen (tot ±18 maanden), twee peutergroepen (±18 maanden tot 2j ½ jaar) en 1 gemengde leeftijdsgroep. 

Het kinderdagverblijf ligt op het gelijkvloers aan de kant van het park (ingang via het park).

Inschrijvingen
Aangezien de vraag naar plaatsen het aanbod ver overtreft, raden wij de toekomstige ouders aan zich zo vroeg mogelijk aan te melden voor een inschrijving. De lijst met inschrijvingen is al vlug volzet. Alle inlichtingen omtrent een inschrijving kan u bekomen in het kinderdagverblijf bij de leidinggevenden of in het huishoudelijk reglement; punt I.3. Opnamebeleid. Een inschrijving gebeurt het best na telefonische afspraak.

Pedagogische beleid
In het Gemeentelijk Kinderdagverblijf wordt gewerkt volgens een pedagogische visie die een leidraad is in de omgang met de kinderen. Deze visie is gebaseerd op volgende waarden:

  • Het is belangrijk dat kinderen in hun eerste levensjaren kunnen opgroeien in een warm klimaat waarin ze zich geborgen en gedragen voelen;
  • We stimuleren de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van de kinderen in onze werking;
  • Elk kind mag zijn eigen mening uiten en kan zelf bepalen waarmee het zal spelen binnen een gestructureerd aanbod;
  • We bieden een structurele aanpak aan waarbij een gevoel van veiligheid centraal staat;
  • We hebben respect voor het "uniek" zijn van elk kind;
  • Er wordt rekening gehouden met de individuele draagkracht en behoefte van elk kind

Betalingen
De dagprijs wordt berekend aan de hand van de inkomsten van de ouders, volgens een barema vastgesteld en gereglementeerd door het ministerieel besluit van 17 maart 2008. Op de bijdrage voor de gezinnen met meer dan één kind ten laste en voor gezinnen met een meerling, wordt een vermindering toegestaan. Meer inlichtingen kan je vinden in het huishoudelijk reglement; hoofdstuk IV, Financiële bepalingen.

Ziekte en ongeval
Zieke kinderen (koorts hoger dan 38°C) kunnen niet in het KDV terecht. Wij verzoeken de ouders het kinderdagverblijf telefonisch te verwittigen wanneer hun kind niet zal komen. Meer informatie kan u bekomen in het HHR, punt III.8. Opvang van een ziek kind.

Voeding
Het menu is seizoensgebonden en aangepast aan de leeftijd van de kinderen. De kinderen krijgen een warme maaltijd voor de middag, en na het slaapmoment krijgen ze een vieruurtje (fruit, melkproducten met fruit en/of boterhammen).

Kwaliteitsbeleid
Het kinderdagverblijf beoogt kwaliteitsvolle dienstverlening zoals voorzien in het kwaliteitsdecreet volgens de richtlijnen en in samenwerking met Kind & Gezin. In het kinderdagverblijf ligt een Kwaliteitshandboek ter inzage.

Klachtenbehandeling
Elke melding van ongenoegen of klacht wordt ernstig genomen, onderzocht en opgevolgd. Meer informatie hieromtrent vindt u in het HHR; punt I.5, Klachtenbehandeling.

Vorming
Alle medewerkers van het gemeentelijk kinderdagverblijf volgen regelmatig opleiding en werken aan de kwaliteitszorg zoals Kind & Gezin voorschrijft.

Openingsuren en contact

adres
P. Boudewijnlaan 14
1780 Wemmel
tel.
02/462.06.70
fax
02/462.06.79
e-mail
snoopy@wemmel.be