Overlijden - Regeling begrafeniskosten

Bij een overlijden betalen normaal de familie of erfgenamen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of deze hebben hiervoor onvoldoende middelen, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen. In een aantal gemeenten neemt het OCMW dan de begrafeniskosten op zich.

In Wemmel is er een overeenkomst tussen het OCMW en de gemeente dat het OCMW tussenkomst in de begrafeniskosten indien de persoon gekend is op het OCMW, zoniet zal de gemeente de begrafeniskosten bekostigen.

Het betreft een minimale begrafenis of crematie en dit in samenwerking met een begrafenisondernemer.

Voorwaarden

  • niemand kan/wenst de begrafenis te regelen
  • het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen
  • de eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen
  • aan de regeling door het OCMW kunnen bijkomende voorwaarden verbonden zijn. Deze voorwaarden zijn verschillend van gemeente tot gemeente. Doe navraag bij het OCMW vooraleer u stappen onderneemt.
  • de maatschappelijk assistente van de sociale dienst van het OCMW zal alvorens een voorstel te formuleren naar het Bijzonder Comité Sociale Dienst een sociaal en financieel onderzoek verrichten

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be