Vestigingsvergunning nachtwinkels - phoneshops

Voor het openen van een nachtwinkel of een phoneshop moet u beschikken over een vestigingsvergunning. Deze vergunning vraag je aan bij het college van burgemeester en schepenen. Indien je jezelf op meerdere locaties wenst te vestigen, is een vergunning vereist per locatie.

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • de netto verkoopoppervlakte van 150 m² niet overstijgt,
 • geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,
 • de vermelding "nachtwinkel" duidelijk en permanent uithangt.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 7 uur en 18 uur.

Een privaat bureau voor telecommunicatie (‘phoneshop’) wordt gedefinieerd als een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

De sluitingsuren van phoneshops liggen tussen 20 uur en 5 uur.

De vergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestiging.

De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestiging.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning:

 • als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare veiligheid gevaar loopt. Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politie met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde,
  veiligheid en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen,
 • als de aanvraag niet strookt met ruimtelijke bepalingen

Zo moet de hoofdfunctie van het pand handel zijn. Daarnaast moeten ook eventuele bepalingen m.b.t. een perimeter gerespecteerd worden.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen

U vraagt een vestigingsvergunning aan in de gemeente van de vestiging(en) via het standaard aanvraagformulier en vervolledigt uw aanvraag met volgende documenten:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Kopie van de beroepskaart (indien van toepassing)
 • Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • Kopie van de eigendomsakte (indien de aanvrager eigenaar is van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt)
 • Kopie van de handelshuurovereenkomst (indien de aanvrager het exploitatiepand huurt)

U kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstmelding,
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs,
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)
  gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

Regelgeving

Meer info

De vergunning vervalt bij een of meerdere van volgende omstandigheden:

 • Als de uitbater verandert
 • Als de nachtwinkel meer dan 6 maanden onafgebroken gesloten is
 • Als de nachtwinkel failliet is
 • Als de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is
 • Als het pand van functie verandert of het geen nachtwinkel meer is

Openingsuren en contact

Dienst integrale veiligheid

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.10
e-mail
veiligheid@wemmel.be